Motie Ouwehand/Thieme: risi­co­ana­lyses voor de kweek­vis­in­du­strie


18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit risicoanalyses uitvoert naar de kweekvisindustrie waarbij onder andere gekeken wordt naar chemische stoffen en fraude,

verzoekt de regering bij deze risicoanalyses tevens de risico’s van de kweekvisindustrie op het milieu, op de duurzaamheid, het vissenwelzijn, de traceerbaarheid van visproducten en de internationale controle en handhaving in kaart te laten brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, PVV, D66, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet