Motie Ouwehand/Thieme: Stel smen­han­gende voed­sel­visie voor inter­na­ti­onale voed­sel­ze­ker­heids­beleid op


6 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel van de VN-mensenrechtenraad aanbevelingen heeft gedaan voor voedselzekerheid wereldwijd,

verzoekt de regering een samenhangende voedselvisie te sturen voor haar internationale voedselzekerheidsbeleid waarin de aanbevelingen van de Rapporteur zijn verwerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen