Motie Ouwehand/Schouw: een verbod op het gebruik van glyfosaat door parti­cu­lieren


2 juli 2013

Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer eerder de motie Grashoff heeft aangenomen (KS 32372 nr 65) waarin de regering werd verzocht een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden,

constaterende, dat de regering wel beperkingen instelt op het gebruik van glyfosaat door particulieren door het gebruik van glyfosaat door particulieren op verhardingen te verbieden, maar de verkoop van glyfosaat aan particulieren wel blijft toestaan,

constaterende, dat dit een situatie oplevert die niet te handhaven is,

verzoekt de regering, de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015 te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Schouw


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PVV, CU, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, VVD, SGP, Bontes