Motie Ouwehand/Schouw over een verbod op het gebruik van glyfosaat door parti­cu­lieren


4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer eerder de motie-Grashoff heeft aangenomen (32 372, nr. 65) waarin de regering werd verzocht, een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden;

constaterende dat de regering wel beperkingen instelt op het gebruik van glyfosaat door particulieren door het gebruik van glyfosaat door particulieren op verhardingen te verbieden, maar de verkoop van glyfosaat aan particulieren wel blijft toestaan;

constaterende dat dit een situatie oplevert die niet te handhaven is;

verzoekt de regering, de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015 te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Schouw


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, CU, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, VVD, SGP, Bontes