Motie Ouwehand/Thieme: schrap uitzon­dering op verbod onver­doofde slacht


6 maart 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering de uitzondering op het wettelijke verbod op de onverdoofde slacht te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen