Motie Ouwehand: verbod op uitrijden met fipronil vergif­tigde mest


6 maart 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat fipronil net als neonicotinoïden zeer giftig is voor (bestuivende) insecten en waterorganismen en zeer langzaam afbreekt als het eenmaal in het milieu terecht is gekomen,

Constaterende dat de detectiegrens van fipronil in oppervlaktewater hoger ligt dan de milieukwaliteitsnorm, waardoor waterschappen niet in staat zijn om gehaltes fipronil in het water tot wel 150 keer de norm te detecteren,

Constaterende dat de NVWA nu toestaat dat met fipronil vergiftigde mest wordt aangelengd en uitgereden over het land, tegen het advies van het RIVM in en in strijd met de door het kabinet ondertekende Bijenstrategie die bedreigingen voor bestuivende insecten juist moet tegengaan,

Verzoekt de regering het verbod op het in het milieu brengen van giftige stoffen te handhaven en niet toe te staan dat met fipronil vergiftigde mest wordt uitgereden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PVV, PvdA, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FVD, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. : onderzoek alternatieve kostprijsberekeningen voor warmte, gebaseerd op het vervuiler-betaalt-principe

Lees verder

Motie Ouwehand/Thieme: schrap uitzondering op verbod onverdoofde slacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer