Motie Wassenberg over verplicht percentage gere­cycled plastic in verpak­kingen


6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor recycling van plastic de meeste winst te behalen valt bij het productieproces,

overwegende dat door een verplicht percentage gerecycled plastic in verpakkingen het afval een hogere waarde krijgt,

verzoekt de regering te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een oplopend Europees verplicht percentage gerecycled plastic in verpakkingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Overgenomen

Voor

CDA, CU, D66, DENK, FVD, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, VVD, 50PLUS

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Thieme: schrap uitzondering op verbod onverdoofde slacht

Lees verder

Motie Wassenberg over productieafspraken met verpakkingsindustrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer