Motie Ouwehand/Thieme: schrap de uitzon­dering op het wettelijk verbod op de onver­doofde slacht


28 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het convenant onverdoofd ritueel slachten geen enkele garantie biedt voor de bescherming van dieren tegen onnodige pijn en stress voorafgaand aan en gedurende de slacht,

constaterende, dat als gevolg van het convenant het aantal dieren dat onverdoofd wordt geslacht, zal stijgen,

verzoekt de regering, de uitzondering op het wettelijke verbod op de onverdoofde slacht te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen