Motie Ouwehand: niet nog eens 10 jaar glyfosaat!


4 oktober 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de Europese Commissie de toelating van glyfosaat, de werkzame stof van onder andere RoundUp, met 10 jaar wil verlengen,

Constaterende, dat glyfosaat een bedreiging vormt voor drinkwater en schadelijk is voor insecten, vogels, zoogdieren, waterorganismen en bodemleven,

Constaterende, dat glyfosaat onlangs door het Internationaal Kankeragentschap IARC is geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’,

Verzoekt de regering zich te verzetten tegen het voorstel van de Europese Commissie om de toelating van glyfosaat te verlengen met 10 jaar,

Verzoekt de regering in elk geval niet in te stemmen met een verlenging van de toelating van glyfosaat van langer dan 3 jaar,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus

Futselaar

Kuiken

Grashoff


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, CDA, D66, CU, SGP, FVD