Motie Ouwehand: Plaats waar­schu­wings­borden als er metam-natrium is gebruikt


18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van metam-natrium ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen, getuige de ernstige incidenten waarbij omwonenden en passanten van landbouwpercelen zonder hun medeweten zijn blootgesteld aan giftige gassen,

constaterende dat de regering weliswaar maatregelen heeft genomen om omwonenden beter te beschermen, maar dat het voor passanten en spelende kinderen nog steeds niet duidelijk is op welke locaties deze gevaarlijke stof is gebruikt,

van mening dat burgers het recht hebben om te weten waar gevaarlijke stoffen zijn gebruikt, zodat zij weten op welke plekken zij beter niet kunnen verblijven,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de percelen waar metam-natrium wordt toegepast duidelijk gemarkeerd worden met waarschuwingsborden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Schouw
Smaling


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

CDA, CU, GrBvK, GrKÖ, LKLE, LVLI, PvdA, PVV, SGP, VVD