Motie Ouwehand/Thieme: regels en besluiten tot het doden van gewer­velde dieren moet nationale bevoegdheid blijven


18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de biociderichtlijn ruimte geeft om nationaal nadere eisen te stellen aan het doden van gewervelde dieren,

constaterende dat de Europese Commissie werkt aan een verordening Invasieve Exoten,

verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat de regels en besluiten tot het doden van gewervelde dieren een nationale bevoegdheid blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen