Motie Ouwehand/Van Dekken: kom met een plan van aanpak tegen resis­tente schimmels


12 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er resistente schimmels zijn gevonden die zich snel over Nederland verspreiden en verschillende ziekten kunnen veroorzaken bij de mens, waaronder een zeer ernstige longinfectie bij mensen met een verminderde weerstand;

constaterende dat tussen 30 en 50 patiƫnten per jaar in Nederland overlijden met een resistente Aspergillusschimmel;

overwegende dat er al sinds 2010 een plan van aanpak van deze resistente schimmels is toegezegd maar dat dit nog steeds niet verschenen is;

verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen om het resistent worden van schimmels tegen te gaan en dit binnen zes maanden aan de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Dekken


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PvdA, 50PLUS, D66, GL, SP, PvdD

Tegen

VVD, PVV, SGP, CU, Bontes