Motie Ouwehand/Thieme: wasbeer­honden niet meer afschieten


18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wasbeerhond geen noemenswaardige schade veroorzaakt maar dat deze dieren in Friesland toch worden bestreden,

verzoekt de regering het afschieten van wasbeerhonden niet meer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen