Motie Ouwehand/Thieme over regionale voed­sel­pro­ductie en -voor­ziening


3 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voedselproductie en -voorziening momenteel gericht is op de wereldmarkt;

overwegende, dat dit grote nadelen met zich meebrengt voor natuur, milieu, dier, consument en producent, zowel hier als in ontwikkelingslanden;

van mening, dat een regionale voedselproductie, uitgaande van de driehoek Berlijn-Parijs-Londen, kan bijdragen aan het creƫren van een meer duurzame voedselvoorziening;

verzoekt de regering zich tot doel te stellen dat in 2020 de voedselproductie en -voorziening grotendeels regionaal is georganiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD