Motie Ouwehand/Thieme over een vleesloze dag in de restau­rants van de Staten-Generaal


3 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een dag zonder vlees goed is voor mens, dier, natuur en milieu;

van mening, dat volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld kunnen geven door te laten zien dat een dag zonder vlees bijdraagt aan culinaire variatie en een gezond eetpatroon;

verzoekt het Presidium met een voorstel te komen voor een vleesloze dag in de restaurants van de Staten-Generaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD