Motie Ouwehand/Vendrik over voorkomen van grens­over­schrij­dende vervuiling met ggo's


9 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland in het kader van keuzevrijheid in Europa heeft voorgesteld de beslissing over teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen over te laten aan de lidstaten zelf;

van mening, dat het belangrijk is dat lidstaten die geen teelt van gengewassen willen op hun grondgebied, worden gevrijwaard van eventuele grensoverschrijdende vervuiling met ggo’s vanuit andere (aangrenzende) lidstaten;

verzoekt de regering in de verdere uitwerking van het Nederlandse voorstel over toelating van de teelt van gengewassen, het uitgangspunt te hanteren dat grensoverschrijdende vervuiling met ggo’s moet worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, D66, LVER, PvdA, PVV, VVD