Motie Ouwehand/Thieme over niet overgaan tot het ruimen van bokken en rammen


17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat deskundigen aangeven dat het doden van niet drachtige, besmette geiten geen toegevoegde waarde heeft voor de volksgezondheid;

constaterende, dat bokken en rammen ook in deze categorie vallen en dus geen direct gevaar vormen voor de volksgezondheid;

constaterende, dat er een fokverbod is afgekondigd waardoor het gevaar dat deze bokken en rammen nog gezonde geiten en schapen zullen besmetten niet aan de orde is;

constaterende, dat het kabinet toch overweegt, de bokken en rammen te ruimen;

verzoekt de regering niet over te gaan tot het ruimen van bokken en rammen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het volgen van het goede voorbeeld van de minister van VROM

Lees verder

Motie Ouwehand over evalueren van het duurzame visserijbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer