Motie Ouwehand over het volgen van het goede voorbeeld van de minister van VROM


15 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van VROM heeft aangekondigd dat tijdens officiƫle diners van haar ministerie de hoofdoptie voortaan vegetarisch zal zijn;

spreekt haar waardering uit voor dit initiatief, omdat de minister van VROM daarmee niet alleen zelf invulling geeft aan de regeringsambities op het gebied van klimaat, natuur, milieu, voedselzekerheid en dierenwelzijn, maar deze ook actief uitdraagt;

roept de regering op het goede voorbeeld van de minister van VROM ook op andere departementen te volgen, om te beginnen met de ministeries van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme over elke dier testen op Q-koorts

Lees verder

Motie Ouwehand/Thieme over niet overgaan tot het ruimen van bokken en rammen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer