Motie Ouwehand over evalueren van het duurzame visse­rij­beleid


17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid als kans ziet om het Nederlandse duurzame visserijbeleid in Europa aan de orde te stellen;

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer heeft opgemerkt dat de effectiviteit van dat beleid nog niet bekend is;

verzoekt de regering haar duurzame visserijbeleid in 2010 (drie jaar na implementatie) te evalueren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Thieme over niet overgaan tot het ruimen van bokken en rammen

Lees verder

Motie Ouwehand over opnemen van dierenwelzijn in de uitgangspunten voor het gemeenschappelijk Visserijbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer