Motie Ouwehand/Thieme over lange­af­stand­strans­porten van levend vee


12 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat grove misstanden met lange afstandstransporten van levend vee nog steeds voorkomen binnen de grenzen van de Europese Unie;

constaterende, dat de Europese regelgeving niet voldoende afschrikwekkend, doeltreffend en evenredig is om dit soort misstanden te voorkomen;

verzoekt de regering in Europees verband te komen tot meer controles, een hardere aanpak en strengere -- in de bedrijfsvoering voelbare -- sancties van veetransporteurs die in overtreding zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP, VVD