Motie Ouwehand/Thieme over de Trans­por­t­richtlijn


12 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese regelgeving niet voldoende afschrikwekkend is om misstanden in internationale veetransporten te voorkomen;

verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen, de Transportrichtlijn weer op de Europese agenda te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP, VVD