Motie Ouwehand/Thieme over de vorm­geving van een Europees vacci­na­tie­beleid


12 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de bestrijding van hoog pathogene vogelpest gediend is met (preventieve) vaccinatie van commercieel gehouden pluimvee;

constaterende, dat andere Europese lidstaten een afwachtende houding aannemen tegenover de afschaffing van het non-vaccinatiebeleid;

constaterende, dat supermarkten moeite lijken te hebben met producten afkomstig van gevaccineerde kippen;

verzoekt de regering een actieve rol te spelen in de vormgeving van een Europees vaccinatiebeleid en bij de andere lidstaten aan te dringen op acceptatie van producten afkomstig van gevaccineerde kippen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD