Motie Ouwehand/Thieme over het staken van de inbe­slag­names van honden


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het beoogde doel van de Regeling Agressieve Dieren

(RAD) bij de inwerkingtreding in 1993 was om een toename te voorkomen van het aantal honden van het type Pitbull Terriƫr en te voorkomen dat de bestaande honden van dit type in het openbaar schade zouden aanrichten aan mens en dier;

constaterende, dat het aantal in beslag genomen honden in het kader van de RAD de laatste jaren sterk is toegenomen en dat er na 14 jaar nog geen cijfers beschikbaar zijn van het aantal bijtincidenten dat heeft plaatsgevonden met dit type honden;

constaterende, dat de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Dierenbescherming vaststellen dat de huidige RAD de illegale handel in honden aanwakkert;

voorts concluderende, dat de huidige RAD niet de beoogde doelen heeft behaald en derhalve niet goed functioneert;

constaterende, dat bij de huidige uitvoering van de RAD alleen gekeken wordt naar uiterlijke kenmerken van de hond en niet naar het gedrag;

van mening, dat het gedrag van een hond en niet het uiterlijk bepalend zou moeten zijn bij het besluit of een hond potentieel gevaarlijk is en dient te worden afgemaakt;

verzoekt de regering de inbeslagnames van honden in het kader van de Regeling Agressieve Dieren te staken tot de resultaten van de aangekondigde evaluatie bekend zijn en de regeling op basis van de conclusies is aangepast, met uitzondering van honden die daadwerkelijk agressief gedrag vertonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD