Motie Ouwehand/Thieme over het betrekken van de Kamer bij de opzet van de evaluatie naar de Regeling Agres­sieve Dieren


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister van LNV in haar brief van 19 juni jl. over de Regeling Agressieve Dieren (RAD) aangeeft dat zij een evaluatie van belang acht vanwege de consequenties van het wel of niet handhaven van de RAD en dat zij een "commissie van wijzen" zal installeren die een risicobeoordeling zal maken;

van mening, dat het van groot belang is dat deze evaluatie zorgvuldig zal worden uitgevoerd, waarbij alle aspecten van de RAD en de gevolgen hiervan voor de samenleving, de betreffende hondenrassen en hun eigenaren dienen te worden meegenomen;

verzoekt de regering de Kamer te betrekken bij de opzet van de evaluatie naar de Regeling Agressieve Dieren en de samenstelling van de "commissie van wijzen" die de risicobeoordeling zal maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP, VVD