Motie Ouwehand over de aanpassing van artikel 33 van het Verdrag van Amsterdam


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de intergouvernementele Conferentie zal werken aan een verdrag tot wijziging van de bestaande Europese verdragen;

constaterende, dat in bestaande Europese verdragen een toename van productiviteit als primair doelstelling is geformuleerd van het gemeenschappelijke landbouwbeleid;

overwegende, dat 18% van de broeikasgassen wereldwijd door veehouderij wordt veroorzaakt en dat verduurzaming van het landbouwbeleid noodzakelijk is om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw te verminderen;

van mening, dat genoemd artikel onvoldoende ruimte biedt voor de ontwikkeling van een duurzame, milieuvriendelijke landbouw;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een aanpassing van de bestaande bepalingen waarbij het huidige doel 'productiviteitstoename' van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt vervangen door 'duurzame landbouwontwikkeling, vermindering van milieubelasting en verbetering van dierenwelzijn',

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Thieme over het staken van de inbeslagnames van honden

Lees verder

Motie Ouwehand over aanpassing van het protocol in het Verdrag van Amsterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer