Motie Ouwehand/Thieme over het niet laten plaats­vinden van handels­missies die gericht zijn op de promotie van dierlijke producten


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vlees het meest milieubelastende onderdeel is van ons voedselpakket;

constaterende, dat de regering binnen de kabinetsbrede aanpak Duurzame Ontwikkeling werk wil maken van de verduurzaming van de eiwitconsumptie;

van mening, dat het organiseren en ondersteunen van handelsmissies om de verkoop van Nederlands vlees, eieren en zuivel in het buitenland te bevorderen, niet past binnen het duurzaamheidsbeleid van deze regering;

verzoekt de regering om handelsmissies die gericht zijn op de promotie en/of afzet van dierlijke producten, niet meer te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD