Motie Ouwehand c.s. over een plan van aanpak voor de teelt van eiwit­ge­wassen


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering binnen de kabinetsbrede aanpak Duurzame Ontwikkeling werk wil maken van verduurzaming van de eiwitconsumptie en -productie;

van mening, dat de teelt van eiwitgewassen, zoals bonen en lupinen, in Nederland een grote bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de eiwitconsumptie en kansen biedt voor een duurzame landbouw;

verzoekt de regering samen met agrarische partners een plan van aanpak op te stellen voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de teelt van eiwitgewassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, LVER, PvdA, PVV, VVD