Motie Ouwehand/Thieme over een gedragstest bij de schouwing van honden


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de huidige uitvoering van de Regeling Agressieve Dieren (RAD) alleen gekeken wordt naar uiterlijke kenmerken van de hond en niet naar het gedrag;

van mening, dat het gedrag van een hond en niet het uiterlijk bepalend zou moeten zijn bij het besluit of een hond potentieel gevaarlijk is en dient te worden afgemaakt;

verzoekt de regering bij de schouwing van de honden die op dit moment in beslag zijn genomen en in opvangcentra verblijven, een gedragstest (zoals bijvoorbeeld de MAG-test) als onderdeel van de schouwing op te nemen en bij goed resultaat de hond onder voorwaarden terug te laten gaan naar de eigenaar, in afwachting van de resultaten van de aangekondigde evaluatie van de RAD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP, VVD