Motie Ouwehand/Thieme over een jaar­lijkse afname van de Neder­landse consumptie van dierlijke eiwitten met 10%


3 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nota Duurzaam voedsel een eiwittransitie bepleit maar dat hieraan geen afrekenbare doelen gekoppeld zijn;

overwegende, dat een afname in de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten wenselijk is voor mens, dier en natuur en milieu;

van mening, dat een jaarlijkse afname van 10% van de consumptie van dierlijke eiwitten in Nederland bijdraagt aan het behalen van de ambitie om over 15 jaar mondiaal koploper te zijn in de verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie;

verzoekt de regering zich tot doel te stellen dat de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten in de komende 5 jaar jaarlijks met 10% afneemt en dit doel op te nemen in de uitvoering van de nota Duurzaam voedsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD