Motie Ouwehand/Thieme over een verplichte opvoed­cursus bij de aanschaf van een hond


18 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een goede opvoeding een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van het latere gedrag van een hond en het risico op agressief gedrag aanzienlijk kan beperken;

verzoekt de regering over te gaan tot de invoering van een verplichte opvoedcursus bij de aanschaf van een hond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD