Motie Ouwehand over een algemeen duur­zaam­heids­beleid voor het Tweede Kamer­ap­paraat


9 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de rijksoverheid zichzelf ten doel heeft gesteld 100% duurzaam in te kopen in 2010;

van mening, dat de Tweede Kamer hierbij niet achter kan blijven;

verzoekt het Presidium voor het Tweede Kamerapparaat een algemeen duurzaamheidsbeleid op te stellen, waarin concrete doelstellingen worden geformuleerd ten aanzien van de inkoop van biologische producten en de transitie naar duurzame plantaardige en dierlijke eiwitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD