Motie Ouwehand/Waalkens over maat­re­gelen tegen het omzeilen van het coupeer­verbod voor paarden


18 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het couperen van staarten bij paarden in Nederland verboden is, maar dat Nederlandse houders van koudbloedpaarden naar het buitenland gaan om hun veulens de staarten te laten couperen;

verzoekt de regering het in stamboeken onmogelijk te maken veulens in te schrijven die gecoupeerd zijn, en tevens een verbod uit te vaardigen voor deelname van gecoupeerde dieren aan festiviteiten;

verzoekt de regering om met concrete maatregelen te komen die een einde maken aan de "sluiproute" voor het omzeilen van het Nederlandse coupeerverbod voor paarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Waalkens


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, SP

Tegen

PVV, SGP, VVD