Motie Ouwehand/Thieme over een verbod op het doden van paling met behulp van zoutbaden


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Raad voor Dieraangelegenheden reeds in 2003 het ontslijmen met zout heeft afgewezen als acceptabele dodingsmethode voor palingen;

voorts constaterende, dat de Raad stelt dat er acceptabele alternatieven zijn voor het doden van paling;

verzoekt de regering te komen tot een verbod op het doden van paling met behulp van zoutbaden en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD