Motie Ouwehand over staken inzet voor generieke toelating van de puls­techniek


3 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Internation Council for the Exploration of the Sea (ICES) in haar beoordeling van IMARES-onderzoek naar de effecten van pulsvisserij (opnieuw) zorgen heeft geuit over onder meer beschadiging van en sterfte onder kabeljauw als gevolg van de elektrische pulsen, waarbij verschillende experts vanwege de hoge vissterfte zelfs waarschuwen voor de introductie van de pulsvisserij;

constaterende, dat ICES heeft vastgesteld dat er in elk geval nog geen conclusies kunnen worden getrokken over de precieze impact van de pulsvisserij op het ecosysteem;

van mening, dat de effecten van de pulstechniek bekend moeten zijn voordat er sprake kan zijn van een eventuele toelating van deze visserijvorm;

verzoekt de regering haar inzet voor generieke toelating van de pulstechniek in de Europese visserij te staken zolang de effecten van deze visserijtechniek onduidelijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD