Motie Ouwehand over het Neder­landse standpunt over het grond­wet­telijk verdrag


10 april 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ratificatie van het grondwettelijk verdrag in 2005 door een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers bij referendum is afgewezen;

constaterende, dat de EU-lidstaten zijn gestart met onderhandelingen voor een nieuw grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie;

constaterende, dat uitspraken van EU-voorzitter Merkel erop duiden dat het oude grondwettelijk verdrag als basis dient voor een nieuw grondwettelijk verdrag en dat er weinig ruimte zal zijn voor onderhandelingen;

verzoekt de regering vast te houden aan haar eerder ingenomen standpunt en het grondwettelijk verdrag niet te ondertekenen als dat in belangrijke mate gebaseerd is op het oude via een referendum verworpen grondwettelijk verdrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVDD, PVV, SGP, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PvdA, VVD