Motie Ouwehand/Thieme: opvolgen van het advies van de RDA


22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige bijtincidentenbeleid per gemeente wordt bepaald en hierdoor willekeur op de loer ligt;

overwegende dat dit onduidelijkheid veroorzaakt bij hondeneigenaren, slachtoffers en handhavende instanties;

constaterende dat de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) adviseert een landelijk beleid voor bijtincidenten te ontwikkelen;

verzoekt de regering, het advies van de RDA op te volgen, en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP, PVV, GroenLinks, 50PLUS, GrKuĂ–z

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet