Motie Ouwehand/Thieme: ontwikkel een landelijk bijtin­ci­den­ten­beleid voor agres­sieve honden


22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het huidige bijtincidentenbeleid per gemeente wordt bepaald en hierdoor willekeur op de loer ligt,

overwegende dat dit onduidelijkheid veroorzaakt bij hondeneigenaren, slachtoffers en handhavende instanties,

constaterende dat de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) adviseert een landelijk beleid voor bijtincidenten te ontwikkelen,

verzoekt de regering het advies van de RDA op te volgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, GrKÖ, PvdD, PVV, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, GrBvK, LHOU, LKLE, LVLI, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/Thieme: verplicht hondencursus voorafgaand aan aanschaf hond

Lees verder

Motie Ouwehand/Thieme: opvolgen van het advies van de RDA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer