Motie van treurnis over het optreden van de regering naar aanleiding van het Klimaat­vonnis


24 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich in internationaal verband heeft gecommitteerd aan het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden Celsius,

constaterende dat de reductiedoelstellingen die Nederland voor zichzelf heeft gesteld daar niet mee in lijn liggen en dat deze doelstellingen niet eens gehaald zullen worden,

constaterende dat de rechter in Den Haag op 24 juni 2015 heeft geoordeeld dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met ten minste 25% moet hebben beperkt,

constaterende dat de regering tegen deze uitspraak hoger beroep heeft ingesteld, terwijl veel kostbare tijd en moeite bespaard kan worden door direct een oordeel van de Hoge Raad te vragen via sprongcassatie of cassatie in belang der wet, om de door het kabinet gestelde rechtsvragen beantwoord te krijgen,

voorts constaterende dat het vonnis bij voorraad uitvoerbaar is verklaard en de regering heeft aangekondigd de Kamer pas volgend jaar te berichten over eventuele aanvullende maatregelen om aan het vonnis te voldoen, terwijl experts oordelen dat dit te laat is om de geëiste reductie van broeikasgassen nog te bereiken,

betreurt het optreden van de regering naar aanleiding van het Klimaatvonnis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PvdD, ChristenUnie, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, SGP, 50PLUS, GrKuÖz, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet