Motie Ouwehand/Thieme: neem een houd­verbod als zelf­standige maatregel op in Wetboek van Straf­recht


26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de handelaar bij wie onlangs 140 dode dieren zijn aangetroffen in een dierenwinkel in Rotterdam alweer in bezit is van vele exotische dieren die hij verhandelt,

verzoekt de regering, de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod op te lossen, en in ieder geval een houdverbod als zelfstandige maatregel op te nemen in het Wetboek van Strafrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen