Motie Ouwehand/Thieme: stimu­leren van beschutting in weilanden


26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in veel weilanden met dieren geen beschutting is tegen extreme weersomstandigheden zoals brandende zon of zware regenval,

constaterende, dat het nog steeds niet wettelijk geregeld is dat dieren onder extreme weersomstandigheden een schuilplaats of schaduwplek hebben,

constaterende, dat in de brochure ‘Schuilstallen in het buitengebied’, mede mogelijk gemaakt door het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, oplossingen worden aangedragen voor het plaatsen van beschutting die voldoet aan landschappelijke randvoorwaarden,

overwegende, dat er knelpunten zijn bij het aanleggen van beschutting voor dieren in weilanden vanwege onder andere strenge regels op het gebied van landschappelijke inpassing,

verzoekt de regering, in overleg te treden met de VNG hoe beschutting kan worden gestimuleerd, en knelpunten kunnen worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, PVV, CDA, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66