Motie Ouwehand/Thieme: extra controles op de tempe­ratuur en lucht­kwa­liteit in stallen


26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de luchtkwaliteit en temperatuur in stallen grote invloed heeft op het welzijn van de dieren,

constaterende, dat er geregeld incidenten worden gemeld over defecte ventilatoren in stallen waardoor dieren kunnen stikken door het gebrek aan frisse lucht,

verzoekt de regering, de NVWA opdracht te geven in de zomermaanden extra te controleren op de temperatuur en luchtkwaliteit in stallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PVV, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, SGP, ChristenUnie, D66