Motie Ouwehand: stop fokken dieren op extreme uiter­lijke kenmerken en routi­ne­matige keizer­snedes


2 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer in de motie Ouwehand/Schouw (KS. 31389-112) heeft gevraagd om wettelijke kaders voor de borging van het dierenwelzijn bij de fok van honden en andere dieren,

verzoekt de regering, met een concreet tijdpad duidelijk te maken wanneer het fokken met honden en andere dieren op extreme uiterlijke kenmerken zoals te kleine schedels, een te korte snuit en te lange rug, inteelt en routinematige keizersnedes in de fokkerij in Nederland zijn beëindigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Houwers, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Monasch, VanVliet