Motie Ouwehand/Thieme: formuleer doel­stel­lingen voor het vermin­deren van dierlijke eiwitten


4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in haar beleidsbrief Duurzame voedselproductie erop wijst dat het tegengaan van voedselverspilling en de verduurzaming van de eiwitproductie en –consumptie belangrijke uitdagingen zijn voor de voedselketen,

constaterende dat het kabinet wel doelstellingen heeft geformuleerd voor het verminderen van voedselverspilling maar niet voor duurzamere eiwitproductie en –consumptie,

verzoekt de regering ook doelstellingen te formuleren voor het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen