Motie Thieme: etiket­te­rings­plicht risico's multi­re­sis­tente bacteriën


4 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is een plan op te stellen voor een betere communicatie naar de consument over voedsel en de risico’s daarvan,

verzoekt de regering om in dit plan de mogelijkheden voor een nationaal etiketteringsplicht voor vlees mee te nemen, waarbij het etiket wijst op de risico’s van multiresistente bacteriën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Thieme: Monitoring multiresistente bacteriën door producenten

Lees verder

Motie Ouwehand/Thieme: formuleer doelstellingen voor het verminderen van dierlijke eiwitten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer