Motie Ouwehand/Schouw: een verbod op profes­si­oneel gebruik chemische bestrij­dings­mid­delen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Nederland een groot aantal gemeenten is waar het onkruid chemievrij beheerst wordt,

constaterende, dat deze gemeenten hebben laten zien dat chemievrij-beheer goed mogelijk is tegen acceptabele kosten, en dat dit tot grote verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft geleid,

verzoekt de regering, de ingangsdatum van het voorgenomen verbod op het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen te stellen op 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Schouw


Status

Aangehouden

Voor

Tegen