Motie Ouwehand/Thieme: de primaire verant­woor­de­lijkheid voor de aanpak van de illegale honden­handel bij het minis­terie van Veiligheid en Justitie onder brengen


24 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de illegale hondenhandel grootschalige georganiseerde misdaad is;

constaterende dat de georganiseerde misdaad onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie valt,

verzoekt de regering de primaire verantwoordelijkheid voor de aanpak van de illegale hondenhandel bij het ministerie van Veiligheid en Justitie onder te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet