Motie Ouwehand: regi­stratie van pups in aanwe­zigheid van het moederdier


24 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de illegale puppyhandel nog altijd op grote schaal plaatsvindt;

constaterende dat verplichte registratie van pups weinig zin heeft als niet bekend is waar de pups vandaan komen;

constaterende dat juist broodfokkers moederdieren onder erbarmelijke omstandigheden houden en dat controle daarop hard nodig is om de illegale hondenhandel in te dammen en het welzijn van zowel de moederdieren als de pups te kunnen borgen,

verzoekt de regering om registratie van pups te laten plaatsvinden in aanwezigheid van het moederdier,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, PVV, PvdD, D66, GroenLinks, SGP, 50PLUS, GrBvK, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, GrK├ľ, Houwers, Monasch, VanVliet