Motie Ouwehand: stop dolfij­nen­slach­tingen van de Faeroer


18 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie maatregelen treft tegen de Faeröer vanwege de haring- en makreelvisserij,

constaterende, dat de jaarlijkse dolfijnenslachtingen op de Faeröer nog altijd ongestoord plaatsvinden,

verzoekt de regering zich sterk te maken voor Europese maatregelen tegen de Faeröer om de dolfijnenslachtingen te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, ChristenUnie, PvdA, SP, D66, GroenLinks, 50+

Tegen

VVD, SGP