Motie Ouwehand/Thieme: aanwe­zigheid dierenarts bij controles dier­trans­porten


3 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Verordening Officiële Controles vorm gaat geven aan inspecties op diertransporten,


constaterende dat deze transporten risico’s opleveren voor het dierenwelzijn en dat het uitvoeren van zorgvuldige controles op deze transporten essentieel is,

constaterende dat verschillende lidstaten terecht hebben gepleit voor de aanwezigheid van een dierenarts bij inspecties op diertransporten en dat dit niet kan worden overgelaten aan mensen zonder expertise op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid,


verzoekt de regering om zich aan te sluiten bij lidstaten die pleiten voor de aanwezigheid van een dierenarts bij diertransporten bij de verdere behandeling van de Europese Verordening Officiële Controles,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet