Motie Ouwehand/Thieme: geen vrij­han­dels­ak­koord met Canada


3 februari 2015

De Kamer,

constaterende dat buiten de Europese Unie lagere dierenwelzijnstandaarden worden gehanteerd dan in de EU, zoals recent is aangetoond bij de import van paardenvlees uit Noord- en Zuid Amerika,

overwegende dat met het overeengekomen vrijhandelsakkoord tussen de Europese Commissie en Canada (CETA), de Europese markt wordt opengezet voor producten die niet voldoen aan Europese dierenwelzijnsstandaarden, wat ten koste gaat van dieren en het gelijke speelveld voor Europese ondernemers

spreekt uit dat het vrijhandelsverdrag met Canada onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen