Motie Thieme: inzet kabinet om veestapel te vermin­deren


28 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering:

zich in te zetten om de veestapel in Nederland te doen afnemen;
ervoor zorg te dragen dat er vanuit het voorzorgsprincipe meer gericht en met meer snelheid wetgeving (milieu en ruimtelijke ordening) komt om het risico op uitbraken van zoönosen te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet